петък, 28 януари 2011 г.

Gayatri MantraПрез цялата история на човешката цивилизация слънцето е било най-видимата същност, която винаги е будела страхопочитание, благоговение и почит у човека. Но светлината зад слънцето, духът в огъня, блестящият образ на благосклонната майка на вселената е именно Гаятри.

Животът ни на земята като материална проява на върховната слънчева сила Гаятри се влияе от Гаятри мантра на различни нива от съществуването – физическо, умствено и емоционално. Независимо от религиозните ни убеждения или научни и културни вярвания, пеенето или медитирането върху тази мантра отваря шлюзовете към по-широки интелектуални и творчески хоризонти.

Om Bhur Bhuvah Svah

Tat Savitur varenyam

Bhargo devasya dhimahi

Dhiyo yo nah prachodayat

О, Създателю на Вселената! Ние медитираме върху върховното ти великолепие. Нека сияйната ти сила осветява нашия интелект, унищожава нашите грехове и ни води по правия път. (свободен превод)